w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Cele:

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest pokazanie jak przydatna jest w pracy psychologa perspektywa systemowa, jak znajomość dynamiki procesów rodzinnych i rozumienie rodziny jako systemu, choćby w zarysie, pomaga zrozumieć kontekst rodzinny objawów z jakimi zgłasza się do psychologa pacjent/ klient (niezależnie od tego czy jest to uczeń skierowany do psychologa szkolnego, czy pacjent szpitala psychiatrycznego).
Wiedza o tym co dzieje się w rodzinie osoby, która zgłasza się do psychologa z problemem, pomaga podjąć trafne decyzje, co do rodzaju pomocy psychologicznej.

 

 

Termin szkolenia :

Ilość godzin szkoleniowych: 30

Program szkolenia:


I dzień (piątek) - początek zajęć o godz. 10:00

wykład
(45 min) 

Rodzina jako system wzajemnie powiązanych jednostek

warsztaty
(2 x 1.5 godz.) 

Zasady przyjmowania zgłoszenia i zapisu genogramowego, czyli  jak uzyskać, porządkować i analizować   informacje ważne dla pełnej diagnozy psychologiczne sytuacji rodzinnej.

przerwa
14:00 - 15:30

 

wykład
(45 min)     

Stawianie hipotez w pracy z rodziną i sposoby ich weryfikowania

warsztaty
(2 x 1.5 godz.)

Multiwersyjność opowieści rodzinnych -  rozumienie "problemu" przez poszczególnych członków rodziny - praca z rodziną symulowaną.

 

II dzień (sobota) - początek zajęć 9:00

wykład (45 min) 

Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny

warsztaty (2 x 1.5 godz.) 

Diagnozowanie struktury rodzin funkcjonalnych
i dysfunkcjonalnych. Planowanie strategii pracy z rodziną.

przerwa 13:00 - 14:30

 

wykład (45 min)     

Zastosowanie systemowej terapii rodzin w pracy psychologa - zalety i ograniczenia.

warsztaty (2 x 1.5 godz.)

Omówienie sesji rodzinnej prowadzonej przez terapeutów rodzinnych na podstawie zapisu na taśmie video.

 

III dzień (niedziela) - początek zajęć 8:30

superwizja 8:30 - 13:00

Superwizja i diagnoza psychologiczna, na podstawie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy, przypadków wniesionych przez uczestników szkolenia z własnych miejsc pracy.

Prowadzenie:

mgr Agnieszka Schab - psycholog- psychoterapeuta, ukończony 4-letni rekomendowany przez PTP kurs psychoterapii , staż pracy 20 lat

Koszt szkolenia: 480 zł  (dla studentów 15% zniżki)

Termin nadsyłania zgłoszen:

Miejsce zajęć:

Prosimy o przejście do zakladki Kursy-zgłoszenia i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz przesłanie jej na adres list@terapiarodzin-krakow.pl