Koszt i warunki ukończenia kursu

 • Start
 • Koszt i warunki ukończenia kursu
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Koszt i warunki ukończenia kursu

I rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Moduł: Podstawy systemowej terapii rodzin

240 godzin

9150 zł
(w tym 1710,98 zł VAT)

II rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Moduł: Systemowa terapia rodzin

200 godzin

6900 zł
( w tym 1290,24 zł VAT)

III rok SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Moduł: Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

100 godzin

 

3700 zł
(w tym 691,87 zł VAT)

III rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. I

100 godzin

 

3200 zł

III rok 
Moduł: Podejście egzystencjalne-psychoterapia Gestalt

30 godzin

890 zł
(w tym 166,42 VAT)

Moduł: Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii

30 godzin

890 zł
(w tym 166,42 VAT)

IV rok PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE W PSYCHOTERAPII
Moduł: Podejście psychodynamiczne w psychoterapii

200 godzin

6900 zł
(w tym 1290,24 zł VAT)

Moduł: Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. II

100 godzin

3200 zł

Łącznie

1000 godzin

34 830 zł brutto

INFORMACJA O WARUNKACH OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA
O UKOŃCZENIU CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII

Zaświadczenie o ukończeniu całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie może otrzymać osoba, która:

 1. Odbyła 3–letnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin.
 2. Odbyła szkolenie „Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii”.
 3. Odbyła szkolenie „Podejście humanistyczne – psychoterapia Gestalt”.
 4. Odbyła szkolenie „Podejście psychodynamiczne w psychoterapii”.
 5. Odbyła psychoterapię własną – 250 godzin.
 6. Staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

oraz przedstawiła prace zaliczeniowe:

 1. Zapis poprowadzonej przez siebie I sesji rodzinnej na zakończenie modułu systemowego (III rok)
  Praca oddawana w formie pisemnej.
 2. Opis prowadzonego przez siebie procesu terapii udanego lub nieudanego składającego się z co najmniej 6 sesji rodzinnych, z komentarzem w kategoriach teorii systemowej terapii rodzin, po zakończeniu kursu 4-letniego.
  Praca oddawana w formie pisemnej.
 3. Zapis jednej prowadzonej przez siebie sesji indywidualnej z komentarzem w kategoriach pojęciowych teorii psychodnamicznej.
  Praca oddawana w formie pisemnej.
Prosimy o przejście do zakładki Nabór na rok szkoleniowy 2023/2024 i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping