Psychoterapia

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna może pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju doświadczanych trudnościach emocjonalnych oraz leczeniu zaburzeń psychicznych.

Obszary skuteczności psychoterapii obejmują m. in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, trudności w bliskich relacjach, trudności w relacjach społecznych, niepewność samooceny oraz kryzysy rozwojowe.

Psychoterapia zazwyczaj ukierunkowana jest nie tylko na złagodzenie objawów, ale i lepsze rozumienie siebie samego, zwiększenie poczucia sprawstwa w swoim życiu, nabycia umiejętności radzenia sobie z emocjami, poczucia spójności swojej tożsamości, zdolności do miłości, pracy i ogólnego poczucia dobrostanu.

Psychoterapia prowadzona w podejściu psychodynamicznym i systemowym jest zazwyczaj procesem długotrwałym i angażującym. Spotkania odbywają się przeważnie 1 raz w tygodniu i trwają 45-50 minut.
03
Specjaliści pracujący indywidualnie z osobami dorosłymi:

Psychoterapia par

Kryzysy i trudności w związku, z którymi para nie możne poradzić sobie sama, skłaniają do poszukiwania pomocy terapeuty. Zwykle potrzeba kilku konsultacji, aby określić obszar problemów w relacji i znaleźć wspólne cele do dalszej wspólnej pracy nad relacją.

Obszary pracy obejmują m.in. pracę nad komunikacją w związku, lepsze wzajemne zrozumienie czy kryzysy związane z etapami rozwoju pary. Terapia wymaga zgody i zaangażowania obu partnerów. Terapia możliwa jest zarówno, gdy para chce pracować nad poprawą jakości swojej relacji, jak i rozstaniem się.

Spotkania w zależności od podejścia terapeutycznego oraz potrzeb pary trwają 50- 90 minut i odbywają się co 1-4 tygodnie.
04
Specjaliści pracujący z parami:

Psychoterapia rodzin

Jest to forma terapii, w której udział biorą wszyscy członkowie rodziny – zazwyczaj rodzice wraz z dziećmi. W podejściu systemowym rodzina rozumiana jest jako system wzajemnie powiązanych jednostek, w którym każda osoba wpływa na pozostałych członków rodziny i relacje między wszystkimi.

W związku z tym terapia rodziny może być pomocna wobec różnych trudności dotykających rodzinę. Jest wspólną refleksją członków rodziny i terapeutów nad wzorcami zachowań w rodzinie, które rodzinie służą, lub utrudniają jej funkcjonowanie.

Terapia rodziny prowadzona jest przed dwoje terapeutów. Terapia rodziny wymaga zgody i zaangażowania wszystkich jej członków. Spotkania odbywają się z częstotliwością 1 raz w miesiącu.
05
Specjaliści pracujący z rodzinami:

Psychoterapia dzieci

Jest formą pomocy dzieciom przejawiającym zaburzenia emocjonalne, jak i trudności rozwojowe. Podjęcie procesu poprzedzone jest konsultacją z rodzicami, a jego dalszy przebieg wymaga współpracy z rodzicami.
01
Specjaliści pracujący z dziećmi:

Psychoterapia młodzieży

Prowadzimy psychoterapię indywidualną młodzieży w wieku 13-18 lat. W pierwszej kolejności terapeuta spotyka się jednocześnie z rodzicami i z nastolatkiem. W dalszej kolejności z samymi rodzicami i z nastolatkiem, którego zgoda na podjęcie terapii również jest potrzebna. Rodzice mogą być włączani w proces terapii również na dalszym etapie procesu.
01
Specjaliści pracujący z młodzieżą:

Konsultacje psychologiczne

Dla tych, którzy potrzebują konsultacji określonego problemu i doraźnej pomocy psychologicznej. Jest to krótkoterminowa forma pomocy ukierunkowana na pomoc w rozwiązaniu trudności, może jednak również skutkować zaleceniem terapii długoterminowej lub sugestią konsultacji ze specjalistą z innej dziedziny.
06
Specjaliści prowadzący konsultacje psychologiczne:

Konsultacje rodzicielskie

W trudnych sytuacjach, które rodzice napotykają na swojej drodze, psychoterapeuta pomaga im w zrozumieniu problemu i wątpliwości z nim związanych oraz pomaga w poszukiwaniu rozwiązań. Jest to forma pracy krótkoterminowej lub doraźnej w miarę potrzeb rodziców. Może dotyczyć wątpliwości związanych z rozwojem dziecka, etapem rozwoju rodziny lub przeżywanymi przez rodzinę trudnościami sytuacyjnymi (jak np. rozwód, żałoba, adaptacja).
02
Specjaliści prowadzący konsultacje rodzicielskie:

Jak się umówić na terapię?

Zgłoszenia na terapię prosimy kierować bezpośrednio do terapeutów zespołu ośrodka.

Formy kontaktu dostępne są w zakładce każdego z terapeutów (email, telefon, rejestracja online). Prowadzimy również konsultacje i terapię online.

Terminy, częstotliwość spotkań oraz cennik ustalane są indywidualnie.

Podjęcie terapii poprzedza zawsze kilka sesji konsultacyjnych (ok. 1-5), w trakcie których osoba zgłaszająca się na psychoterapię przedstawia swoje trudności, potrzeby i oczekiwania, a terapeuta określa, czy i w jaki sposób jest w stanie mu pomóc oraz przybliża swój sposób pracy.

Jeśli obie strony decydują się na współpracę, zawierany jest kontrakt określający indywidualne cele terapii oraz ramy współpracy (częstotliwość spotkań, warunki płatności, orientacyjną długość trwania terapii etc.).

Zachęcamy do zapoznania się z opisem każdego z terapeutów oraz podejść, w jakich każdy z nich pracuje.

Poznaj cały zespół naszych psychoterapeutów

Marta Belka-Szmit-thumbnail

Marta Belka-Szmit


Psychoterapeutka, psycholog


Anna Bogatyńska-Kucharska-thumbnail

Anna Bogatyńska-Kucharska

Psychoterapeutka, superwizorka-aplikantka, psycholog
Ireneusz Czachura_mini

Ireneusz Czachura


Psychoterapeuta, psycholog


AgnieszkaKopeć-thumbnail

Agnieszka Kopeć


Psychoterapeutka, psycholożka


Marta Piwowarczyk-Świgoń-thumbnail

Marta Piwowarczyk-Świgoń

Psychoterapeutka, psycholog


Agnieszka Schab-thumbnail

Agnieszka Schab


Psychoterapeutka, psycholog


Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping