O teoriach w psychoterapii

 • Start
 • O teoriach w psychoterapii
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

O teoriach w psychoterapii   

SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
 1. Bandler R., Grinder J., Satir V., Zmieniamy się wraz z rodzinami, GWP, Gdańsk 1999
 2. Bateson G., Umysł i przyroda, PIW. 1996
 3. de Barbaro B. red., Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, wyd. II. Collegium Medicum UJ., Kraków 1999.
 4. de Barbaro B. red., Schizofrenia w rodzinie, wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 5. Bowlby J., Przywiązanie, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2007.
 6. Cecchin G., Mediolańska szkoła terapii rodzin, Collegium Medicum UJ., Kraków 2001.
 7. Czabała J.C., Rodzina a zaburzenia psychiczne, IP, Kraków 1998.
 8. Deissler K.G., Terapia systemowa jako dialog, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 9. Goldenberg H. Goldenberg I. Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I Kraków 2006
 10. Mc Goldrick M.; R. Gerson.; S. Shellenberger. Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Wyd. I Zysk i S-ka. Poznań 2007.
 11. Janusz B.; Gdowska K.; de Barbaro B red. Narracja. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 2008.
 12. Józefik B; de Barbaro B. red. Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , wyd. I , Kraków 2004
 13. Józefik B. Iniewicz G. red. Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej. WUJ 2008
 14. Ludewig K., Terapia systemowa, GWP Gdańsk 1995
 15. Namysłowska I., Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1997.
 16. Praszkier R., Zmieniać nie zmieniając, WSiP, Warszawa 1992.
 17. Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk 2000.
 18. Satir V. Terapia rodziny, GWP, Gdańsk 2000
 19. Simon F.B., Stierlin, Słownik terapii rodzin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 20. Simon R. W cztery oczy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 21. Stierlin H.i in. Pierwszy wywiad z rodziną, GWP Gdańsk 1999.
 22. Tryjarska B. red. Więzi w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010
PSYCHOTERAPIA  – TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA
 1. Czabała J.C., Czynniki leczące w psychoterapii. PWN 2008.
 2. Chrząstowski Sz. , Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. PWN Warszawa 2021
 3. Evans P. Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach. Wydawnictwo Czarna Owca 2018.
 4. Gibson L.C. Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; wyd. I Kraków 2018
 5. Hammen C. Depresja. GWP, Gdańsk 2004
 6. Herbert M. Żałoba w rodzinie. GWP Gdańsk 2005
 7. Herman J.L. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk 2004
 8. Józefik B. red., Anoreksja i bulimia psychiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Wyd.II Kraków 1999.
 9. Józefik B. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego I , Kraków 2006
 10. Madanes C. , Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar. Wyd. II. GWP Gdańsk 2003.
 11. Kendall P.C. Zaburzenia okresu dorastania i adolescencji . Gdańsk GWP.2012
 12. Kernberg O.F., Związki miłosne, Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 1998.
 13. Ładyżyński A. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls” wyd. I. Kraków 2009
 14. Madanes C., Seks, miłość, przemoc. GWP Gdańsk 1999
 15. Piasecka B red. Agresja-perspektywa psychoterapeutów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyd. I Kraków 2017
 16. Walewska K.  Pawlik J. red., Depresja .Ujęcie psychoanalityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 17. Willi J.,  Związek dwojga. Pychoanaliza pary. Oficyna Wydawnicza Fundament. Warszawa 2014.
 18. Willi J. Terapia pary. Oficyna Wydawnicza Fundament. Warszawa 2012.
 19. Winnicot D.W. Dom jest punktem wyjścia. Wydawnictwo IMAGO. Gdańsk 2011
 20. Winnicot D. W. Dziecko, jego rodzina i świat. J. Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993.
PSYCHOTERAPIA  – OGÓLNIE
 1. Gabbard G.O. Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. I. Kraków 2009
 2. Grzesiuk L.red., Psychoterapia,  Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994
 3. Haley J., Niezwykła terapia GWP Gdańsk.
 4. Kokoszka A. Drozdowski P. red., Wprowadzenie do psychoterapii, Akademia Medyczna M. Kopernika w Krakowie, Kraków 1993
 5. Kottler J.A. Skuteczny terapeuta. GWP Gdańsk 2005
 6. Kottler J.A. Opór w psychoterapii. GWP Gdańsk 2004
 7. Yalom I.D., Dar terapii . Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2003
 8. Yalom I.D. Psychoterapia egzystencjalna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa 2008
 9. Walewska K. Progi narodzin. Rola teorii w pracy psychoanalitycznej. Doświadczenia własne.
 10. Weeks G., L’ Abate L. Paradoks w psychoterapii GWP, Gdańsk 2000
 11. Walker W. Przygoda z komunikacją, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001

Polecamy także stałą lekturę czasopism:

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping