4-letni całościowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez PTP

 • Start
 • 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez PTP
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

4 –letni całościowy Kurs Psychoterapii

organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

4-letni kurs psychoterapii jest tak przygotowany, aby kandydaci na psychoterapeutów mogli zapoznać się w stopniu wyczerpującym i wystarczającym z dwiema teoriami wprowadzania zmian w funkcjonowaniu człowieka.

Pierwszą z tych teorii jest systemowa terapia rodzin (540 godz. ) – to szkolenie zostało  przygotowane z myślą o potrzebach psychologów, pedagogów i lekarzy, którzy w swojej pracy z pacjentami są zobligowani, przez kontekst w jakim pracują, do współpracy z rodzicami i rodzinami. Koncepcja szkolenia wyrosła z doświadczeń pracy psychoterapeutycznej w specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie z powodu różnego rodzaju trudności emocjonalnych i rozwojowych trafiają dzieci i młodzież z krakowskich szkół. W pracy z dziećmi i młodzieżą leczenie całego systemu rodzinnego razem z „problemowym dzieckiem” okazuje się być bardzo skuteczną metodą. Także zastosowanie metody systemowej terapii rodzin w leczeniu  pacjentów  stacjonarnych i dziennych oddziałów psychiatrycznych jest niezwykle pomocne w redukowaniu i leczeniu objawów.

Drugą teorią, z którą zapoznają się kandydaci na szkoleniu, jest podejście psychodynamiczne w psychoterapii  (400 godz.) jako koncentrujące się na sposobach terapeutycznej pracy indywidualnej z pacjentem.

Aby kurs otrzymał rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wymagane jest przedstawienie w formie bazowej dwóch jeszcze innych teorii.
Na naszym kursie są do moduły:

Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii – 30 godz.
Podejście egzystencjalne -psychoterapia Gestalt – 30 godz.

Uczestnicy szkoleń to na ogół psycholodzy i pedagodzy, czasem lekarze  pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych i stacjonarnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej. W momencie rozpoczynania szkolenia uczestnicy dysponują już na ogół doświadczeniem zawodowym.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Całościowe szkolenie trwa 4 lata.

KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATÓW
 1. Wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, studia medyczne.
 2. Doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aktualne miejsce zatrudnienia.
CELE SZKOLENIA
 1. Uzyskanie przez uczestników wiedzy teoretycznej z zakresu systemowej terapii rodzin i psychoterapii indywidualnej niezbędnej do samodzielnego diagnozowania i prowadzenia psychoterapii rodzinnej i indywidualnej.
 2. Uzyskanie przez uczestników umiejętności praktycznego stosowania techniki systemowej pracy z rodziną i prowadzenia psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym.
 3. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami koncepcji behawioralno-poznawczej i podejścia egzystencjalnego – Gestalt.
 4. Uzyskanie umiejętności rozpoznawania i głębszego rozumienia zjawisk i procesów w przebiegu rozwoju i zaburzeń rozwoju rodziny i rozwoju oraz zaburzeń rozwoju jednostki w kontekście rodzinnym i indywidualnym.
 5. Zdobycie kwalifikacji uprawniających do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.
ŁACZNIE 4-letni Kurs Psychoterapii  OBEJMUJE:
 1. Zajęcia stacjonarne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej:
  Teoria: 260 godz. – wykłady i seminaria
  Praktyka: 320 godz. warsztatów + 160 godz. superwizji = 480 godz.
  Terapia własna: 260 godz.
 2. Staż kliniczny: 300 godz. – realizowany indywidulanie w oddziałach szpitali psychiatrycznych
CAŁOŚĆ SZKOLENIA – 1300 godz.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące poszczególnych modułów:

Systemowa terapia rodzin (Rok I, II, III)

psychodynamiczne

Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii (Rok IV)

Treningowa analityczna psychoterapia grupowa (Rok III, IV)

Podejście egzystencjalne - psychoterapia Gestalt (Rok III)

Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii (Rok III)

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping