w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

15-17 października 2021 w Łodzi odbędzie się Konferencja Trzech Sekcji

"Indywidualne, grupowe i społeczne znaczenia pandemii. Osobiste spotkania terapeutów."

Informacje na stronie internetowej https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/xvi-konferencja-trzech-sekcji-lodz-15-17-x-2020-r/