w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Jest to moduł podstawowy 4-letniego kursu psychoterapii

I rok
Postawy systemowej terapii rodzin

240 godzin

6250 zł
(w tym 1168,70 VAT)

II rok
Systemowa terapia rodzin

200 godzin

5250 zł
(w tym 981,71 VAT)

III rok
Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

100 godzin

2875zł
(w tym 537,61 VAT)

Łącznie

540 godzin

14 375 zł
(w tym 2688,02 VAT)

I rok kursu psychoterapii

Podstawy systemowej terapii rodzin

Ilość godzin szkoleniowych: 8 spotkań x 30 h = 240 h

Cele:

  • poznanie i opanowanie teorii myślenia systemowego
  • opanowanie umiejętności prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej
  • analiza własnego przekazu transgeneracyjnego

Teoria (50 h):

Wykłady: zastosowanie teorii systemów w terapii rodzin, funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny, założenia teoretyczne pracy terapeutycznej w podejściu strukturalnym, strategicznym, mediolańskim, transgeneracyjnym, zespołu reflektującego, narracyjnym, mity rodzinne, zagadnienia etyczne w psychoterapii.

 test ojciec matka 

Praktyka (130 h):

Warsztaty: zasady przyjęcia zgłoszenia w terapii rodzin, nauka analizy i zastosowania zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z rodziną w oparciu o nagrania DVD, diagnoza funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny, prowadzenie sesji rodzinnej z rodziną symulowaną, podstawy interpretacji rysunku dziecka.

Terapia własna (60 h)

rodzina krakowska min

rodzina krakowska
1914 rok

Trening rozwoju osobistego terapeuty rodzinnego polegający na analizie przekazów transgeneracyjnych uczestników grupy, poznawanie zasad pracy terapeutycznej w podejściu systemowym, w oparciu o genogram rodziny

Terminy zajęć:

Spotkania szkoleniowe odbywają się w piątki, soboty i niedziele

Rekrutacja na I rok na rok szkoleniowy 2021/2022 nie odbędzie się


Grupa A

Grupa B

Koszt kursu:
Opłata rozłożona na 4 raty:
Zaliczka (I rata) płatna
na konto Ośrodka Psychoterapii Systemowej po zakwalifikowaniu na kurs

Kolejne raty płatne do dnia:

II rok kursu psychoterapii

Systemowa terapia rodzin

Ilość godzin szkoleniowych: 10 spotkań x 20 h = 200 h

Cele:

  • doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji terapeutycznych z rodziną
  • pogłębianie wiedzy teoretycznej
  • analiza zjawisk w procesie terapeutycznym

Teoria (50 h)

Seminaria: Diagnoza indywidualna i systemowa w pracy z rodziną, wskazania i przeciwwskazania do różnych rodzajów terapii, systemowa praca z rodziną o różnych rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności
(uzależnienie, zaburzenia jedzenia, PTSD, zaburzenia zachowania, żałoba, konflikty małżeńskie, rozwód w rodzinie, rodzina niepełna, rodzina adopcyjna), teoria psychopatologii ilustrowana nagraniami DVD sesji rodzinnych.

Praktyka (150 h)

Zjawiska występujące w procesie psychoterapii(50 h):Analiza i omawianie procesu terapeutycznego oraz techniki pracy na podstawie kolejnych sesji nagranych na DVD prowadzonych przez terapeutów OPS.
Zajęcia warsztatowo-superwizyjne (100 h) - praca nad techniką prowadzenia sesji rodzinnych, formułowanie hipotez, pytania cyrkularne, zapis sesji z rodziną symulowaną, praca z rodziną symulowaną, budowanie interwencji.

Terminy zajęć:

Grupa A

Grupa B

2021

2021

wrzesień 17-18

wrzesień 17-18

październik 15-16

październik 15-16

listopad 19-20

listopad 19-20

grudzień 17-18

grudzień 17-18

   

2022

2022

styczeń 21-22

styczeń 21-22

luty 18-19

luty 18-19

marzec 18-19

marzec 18-19

kwiecień 22-23

kwiecień 22-23

maj 20-21

maj 20-21

czerwiec 17-18

czerwiec 17-18

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Koszt kursu: 10 x 525 zł = 5 250 zł brutto
Kwota 525 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

III rok kursu psychoterapii

Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

Ilość godzin szkoleniowych: 10 x 10 h = 100 h

Cele:

  • ugruntowywanie, pogłębianie i poszerzanie teoretycznej i praktycznej wiedzy psychoterapeutycznej zdobytej na dwóch pierwszych latach
  • wspieranie i superwizowanie samodzielnej pracy terapeutycznej uczestników kursu psychoterapii

Teoria (20h)

Wykłady i seminaria : Relacja pacjenci/rodzina a psychoterapeuta w ujęciu systemowym i psychodynamicznym.

Praktyka (80 h):

Superwizja grupowa (80 h): prezentacja, omawianie i analiza pracy własnej uczestników szkolenia z rodzinami, monitorowanie procesu zmiany, nauka zasad sporządzania opisu przypadku

Terminy zajęć:

Grupa A

Grupa B

2021

2021

wrzesień 10

wrzesień 11

październik 8

październik 9

listopad 12

listopad 13

grudzień 10

grudzień 11

2022

2022

styczeń 7

styczeń 8

luty 11

luty 12

marzec 11

marzec 12

kwiecień 8

kwiecień 9

maj 13

maj 14

czerwiec 10

czerwiec 11

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Koszt kursu: 10 x 287,50 zł = 2 875 zł brutto
Kwota 287,50 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

MODUŁ SYSTEMOWY kończy się przedstawieniem pracy zaliczeniowej.
Praca zaliczeniowa 3-letniego modułu systemowego powinna zawierać :

a/ przyjęcie zgłoszenia

b/ diagnozę sytuacji funkcjonalności/ dysfunkcjonalności rodziny

c/ hipotezy przed pierwszą sesją rodzinną

d/ zapisu pierwszej sesji rodzinnej prowadzonej samodzielnie przez uczestnika kursu

e/ hipotezy po pierwszym spotkaniu

f/ proponowaną strategia pracy z rodziną

Uczestnicy kursu po zakończeniu każdego roku otrzymują zaświadczenie wg wzoru Ośrodka Psychoterapii Systemowej, a po ukończeniu 3-letniego kursu z zakresu systemowej terapii rodzin i przedstawieniu pracy zaliczeniowej zaświadczenie uprawniające do prowadzenia konsultacji rodzinnych w paradygmacie systemowej terapii rodzin.