w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Proponujemy Państwu szkolenie przygotowane dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy pracujących zarówno indywidualnie jak i z rodzinami, oraz dla tych specjalistów, którzy pracują także na rzecz ludzi starzejących się, starych i długowiecznych. Wobec faktu wydłużania się życia, osób w VIII i IX fazie rozwoju życia człowieka jest coraz więcej.

Cele:

Jak w każdej fazie są tu pewne prawidłowości rozwojowe, jak i dysfunkcje. Uczestnicy szkolenia będą mogli pogłębić i rozszerzyć swoje rozumienie procesu starzenia, jego wpływu na poczucie tożsamości starzejącego się człowieka i jego rodzinę. Celem szkolenia jest także nabycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i wsparcia w tym procesie.

 

 

Termin szkolenia : zostanie podany

Ilość godzin szkoleniowych: 30

Program szkolenia:

I dzień

Wykład (45 minut) 
Późna dorosłość, starość, wiek senioralny – definicje starości, charakterystyka tego okresu życia.

Warsztat (2 x 1,5 godz.)
Fazy rozwoju indywidualnego, fazy rozwoju rodziny, genogram – wprowadzenie.

Przerwa 14.00 – 15.30

Wykład (45 minut)   
Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny i miejsca starzejącego się człowieka w systemie rodzinnym.

Warsztat (2x 1,5 godz.)
Poznanie struktury własnej rodziny poprzez pracę z genogramem.

II dzień

Wykład (45 minut)   
Zmiany w systemie rodzinnym, transformacja więzi z bliskimi.
  
Warsztat (2 x 1,5 godz.)
Funkcjonowanie rodziny z osobami starzejącymi się – omówienie genogramów.

Przerwa 13.00 – 14.30.

Wykład (45 minut)   
Struktury rodzin funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych.

Warsztat (2 x 1,5 godz.)
Funkcjonowanie rodziny z osobami starzejącymi się – omówienie genogramów.

III dzień

Analiza funkcjonowania osób starzejących się spotkanych w praktyce zawodowej uczestników szkolenia.

Znaczenie i formy pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej dla osób 
w różnych okresach starości.

13.30 – zakończenie  zajęć, rozdanie zaświadczeń.


Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w formie doskonalenia zawodowego wydane przez niepubliczną placówkę doskonalenia dla psychologów i pedagogów.

Prowadzenie:

mgr Anna Turczyńska – psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, staż pracy 41 lat

Miejsce zajęć:

Ilość osób: 10 do 16

Koszt szkolenia: 480 zł