w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Osoby zaintersowane kontaktem z absolwentami naszego 4-letniego kusu psychoterapii w poszególnych miastach prosimy o kontakt list@terapiarodzin-krakow.pl, udostępnimy wtedy dane kontaktowe do absolwentów, ktorzy wyrazili na to zgodę.


Absolwenci do roku 2009

Absolwenci 2007-10-11

Absolwenci 2008-11-12

Absolwenci 2009-12-13

Absolwenci 2010-13-14

Absolwenci 2011-14-15

Absolwenci 2012-15-16

Absolwenci 2013-16-17