Systemowa terapia rodzin

 • Start
 • Systemowa terapia rodzin
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Systemowa terapia rodzin

Moduł podstawowy 4-letniego Kursu Psychoterapii
rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
systemowa

I rok
Podstawy systemowej terapii rodzin

240 godzin

6900 zł
( w tym 1290,25 zł VAT)

II rok
Systemowa terapia rodzin

200 godzin

5900 zł
( w tym 1003,75 zł VAT)

III rok
Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

100 godzin

2900 zł
( w tym 542,27 zł VAT)

Łącznie:

540 godzin

15 700 zł
( w tym 2935,77 zł VAT)

I rok
Podstawy systemowej terapii rodzin

240 godzin

6900 zł
( w tym 1290,25 zł VAT)

II rok
Systemowa terapia rodzin

200 godzin

5900 zł
( w tym 1003,75 zł VAT)

III rok
Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

100 godzin

2900 zł
( w tym 542,27 zł VAT)

Łącznie:

540 godzin

15 700 zł
( w tym 2935,77 zł VAT)

I rok kursu psychoterapii

Podstawy Systemowej Terapii Rodzin
Ilość godzin szkoleniowych: 8 spotkań x 30 godzin = 240 godzin
CELE
 • Poznanie i opanowanie teorii myślenia systemowego
 • Opanowanie umiejętności prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej
 • Analiza własnego przekazu transgeneracyjnego
TEORIA (50 godzin)

Wykłady: zastosowanie teorii systemów w terapii rodzin, funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny, założenia teoretyczne pracy terapeutycznej w podejściu strukturalnym, strategicznym, mediolańskim, transgeneracyjnym, zespołu reflektującego, narracyjnym, mity rodzinne, zagadnienia etyczne w psychoterapii.

PRAKTYKA (130 godzin)

Warsztaty: zasady przyjęcia zgłoszenia w terapii rodzin, nauka analizy i zastosowania zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z rodziną w oparciu o nagrania DVD, diagnoza funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny, prowadzenie sesji rodzinnej z rodziną symulowaną, podstawy interpretacji rysunku dziecka.

TERAPIA WŁASNA (60 godzin)

Trening rozwoju osobistego terapeuty rodzinnego polegający na analizie przekazów transgeneracyjnych uczestników grupy, poznawanie zasad pracy terapeutycznej w podejściu systemowym, w oparciu o genogram rodziny.

Rodzina krakowska 1914
TERMINY ZAJĘĆ

Spotkania szkoleniowe odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Grupa A

23-25 wrzesień 2022

21-23 październik 2022

25-27 listopad 202227-29 styczeń 2023

17-19 luty 2023

17-19 marzec 2023

21-23 kwiecień 2023

19-21 maj 2023
KOSZT KURSU

Koszt kursu: 6900 zł brutto (w tym 1290.25 zł VAT)

Opłata rozłożona na 4 raty:
Zaliczka (I rata – 600 zł) płatna na konto Ośrodka Psychoterapii Systemowej po zakwalifikowaniu na kurs.

Kolejne raty płatne do dnia:

 • II rata: 3 września 2022 – 2100 brutto
 • III rata: 27 stycznia 2023 – 2100 brutto
 • IV rata: 21 kwietnia 2023 – 2100 brutto
MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w ośrodku przy ulicy Chopina 13/1 w Krakowie.

II rok kursu psychoterapii

Systemowa Terapia Rodzin
Ilość godzin szkoleniowych: 10 spotkań x 20 godzin = 200 godzin
CELE
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji terapeutycznych z rodziną
 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej
 • Analiza zjawisk w procesie terapeutycznym
TEORIA (50 godzin)

Seminaria: Diagnoza indywidualna i systemowa w pracy z rodziną, wskazania i przeciwwskazania do różnych rodzajów terapii, systemowa praca z rodziną o różnych rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności (uzależnienie, zaburzenia jedzenia, PTSD, zaburzenia zachowania, żałoba, konflikty małżeńskie, rozwód w rodzinie, rodzina niepełna, rodzina adopcyjna), teoria psychopatologii ilustrowana nagraniami DVD sesji rodzinnych.

PRAKTYKA  (150 godzin)

Zjawiska występujące w procesie psychoterapii (50 godzin): Analiza i omawianie procesu terapeutycznego oraz techniki pracy na podstawie kolejnych sesji nagranych na DVD prowadzonych przez terapeutów OPS.


Zajęcia warsztatowo-superwizyjne (100 godzin): Praca nad techniką prowadzenia sesji rodzinnych, formułowanie hipotez, pytania cyrkularne, zapis sesji z rodziną symulowaną, praca z rodziną symulowaną, budowanie interwencji.

TERMINY ZAJĘĆ

Spotkania szkoleniowe odbywają się w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt kursu: 10 x 590 zł = 5900 zł brutto (w tym 1003,75 zł VAT)

Kwota 590 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w ośrodku przy ulicy Chopina 13/1 w Krakowie.

III rok kursu psychoterapii

Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami
Ilość godzin szkoleniowych: 10 spotkań x 10 godzin = 100 godzin
CELE
 • Ugruntowywanie, pogłębianie i poszerzanie teoretycznej i praktycznej wiedzy psychoterapeutycznej zdobytej na dwóch pierwszych latach
 • Wspieranie i superwizowanie samodzielnej pracy terapeutycznej uczestników kursu psychoterapii
TEORIA (20 godzin)

Wykłady i seminaria: Relacja pacjenci/rodzina, a psychoterapeuta w ujęciu systemowym i psychodynamicznym.

PRAKTYKA (80 godzin)

Superwizja grupowa: prezentacja, omawianie i analiza pracy własnej uczestników szkolenia z rodzinami, monitorowanie procesu zmiany, nauka zasad sporządzania opisu przypadku.

TERMINY ZAJĘĆ

Spotkania szkoleniowe odbywają się w piątki lub soboty.

Grupa A

9 wrzesień 2022

14 październik 2022

18 listopad 2022

9 grudzień 202220 styczeń 2023

10 luty 2023

10 marzec 2023

14 kwiecień 2023

12 maj 2023

9 czerwiec 2023

Grupa B

10 wrzesień 2022

15 październik 2022

19 listopad 2022

10 grudzień 202221 styczeń 2023

11 luty 2023

11 marzec 2023

15 kwiecień 2023

13 maj 2023

10 czerwiec 2023
KOSZT KURSU

Koszt kursu: 10 x 290 zł = 2900 zł brutto (w tym 542,27 zł VAT)

Kwota 290 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w ośrodku przy ulicy Chopina 13/1 w Krakowie.

ZAKOŃCZENIE

MODUŁ SYSTEMOWY kończy się przedstawieniem pracy zaliczeniowej.
Praca zaliczeniowa 3-letniego modułu systemowego powinna zawierać:

 • Przyjęcie zgłoszenia
 • Diagnozę sytuacji funkcjonalności/ dysfunkcjonalności rodziny
 • Hipotezy przed pierwszą sesją rodzinną
 • Zapis pierwszej sesji rodzinnej prowadzonej samodzielnie przez uczestnika kursu
 • Hipotezy po pierwszym spotkaniu
 • Proponowaną strategię pracy z rodziną
Uczestnicy kursu po zakończeniu każdego roku otrzymują zaświadczenie wg wzoru Ośrodka Psychoterapii Systemowej, a po ukończeniu 3-letniego kursu z zakresu systemowej terapii rodzin i przedstawieniu pracy zaliczeniowej zaświadczenie uprawniające do prowadzenia konsultacji rodzinnych w paradygmacie systemowej terapii rodzin.

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping