Publikacje

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Publikacje własne

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
“Kiedy terapeuta przegrywa z siłami autodestrukcji pacjenta i jego rodziny pochodzenia” – artykuł w książce “Agresja – perspektywa psychoterapeutów” red. Bogusława Piasecka; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2017

Bogusława Piasecka, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Krzystof Gerc
“Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania”
artykuł wydrukowany w Psychoterapii 4(175) 2015

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Możliwości i ograniczenia psychoterapii wobec konsekwencji rozwodu w rodzinie
– część teoretyczna przygotowana na warsztat przeprowadzony na konferencji 3 Sekcji PTP “Psychoterapia wobec nowych zjawisk społeczno-kultrowych” w dniach 22-24.10.2010

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
“Opis prowadzenia i przebiegu terapii rodziny pacjentki z anoreksją” 
– drukowany w kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii “Psychoterapia” 3 (122) 2002

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Psychoterapia jako metoda leczenia zaburzeń rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży
(referat wygłoszony na XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej 
w czerwcu 2003 i drukowany jako artykuł kwartalniku Psychologia Rozwojowa wydawanym przez Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytut Psychologii UJ)

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin” – artykuł wydrukowany w kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii “Psychoterapia” 4 (123) 2002

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Ku sztuce istnienia. Refleksje nad Ericha Fromma koncepcją psychoterapii.”
Treść artykułu to wstęp teoretyczny do warsztatu przeprowadzonego w ramach 
X Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Jurata 22-24.04.2004r. 
(wydrukowany w Psychoterapii 3/2004)

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty“. 
Tekst wydrukowany w “Psychoterapii” 4 (139) 2006 kwartalniku Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Artykuł jest autoryzowanym zapisem wypowiedzi w dyskusji panelowej, która odbyła się w trakcie konferencji z okazji 15-lecia KOT specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaproszeni goście wypowiadali się i na temat perspektyw rozwoju i swoistości psychoterapii w strukturach oświatowych. Dyskusja dotyczyła zarówno potrzeb stosowania psychoterapii, jej standardów, specyfiki rozwojowych problemów dzieci i młodzieży, wobec których jest stosowana, jak też kwalifikacji osób ją stosujących w placówkach oświatowych.

Iwona Kozlowska-Piwowarczyk 
“Narracje biofilne- wspierające rozwój a narracje nekrofilne – hamujące rozwój” 
– artykuł opublikowany w opracowaniu książkowym materiałów z IV Konferencji Narracyjnej i VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP Narracja. 
Teoria i praktyka. red. B. Janusz; K. Gdowska; B. de Barbaro; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008

Ireneusz Czachura
“Domowa szkoła przetrwania. Podręcznik porozumiewania się.” 
Wydawnictwo Pubicat S.A. Poznań 2008

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz. Publikacje dostępne w:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping