Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii

 • Start
 • Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii
ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii

psychodynamiczne

IV rok
„Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii”

200 godzin

4900 zł

IV rok kursu psychoterapii

Ilość godzin szkoleniowych 10 x 20h = 200h

 

CELE
 • zapoznanie uczestników kursu w sposób uporządkowany i systematyczny z bazowymi zasadami myślenia psychodynamicznego oraz podstawowymi zasadami pracy terapeutycznej z pacjentami indywidualnymi w oparciu o teorię psychodynapiczną
 • doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji psychoterapii indywidualnej
TEORIA (40 godzin)
Wykłady

20 godz. – “Podstawy psychopatologii w ujęciu psychodynamicznym”

Tematyka wykładów:

 1. Podstawowe pojęcia (id-ego-superego, self, obiekt, neurozy-psychozy- zaburzenia osobowości,…)
 2. Od najtrudniejszego dostępu do najłatwiejszego dostęp w pracy psychoterapeutycznej (od psychoz, narcyzmu, psychopatii przez pedofilię, zaburzenia organiczne ,zaburzenia osobowości do neurwicurozy)
 3. Schizofrenia.
 4. Zaburzenia nastroju.
 5. Zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne.
 6. Zaburzenia jedzenia, uzależnienia, zaburzenia seksualne.
 7. Osobowość paranoidalna/schizoidalna/schizotypowa.
 8. Osobowość borderline..
 9. Osobowość histeryczna/histrioniczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, osobowość unikająca, osobowość zależna.
 10. Osobowość narcystyczna, osobowość antysocjalna

20 godz. – Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju człowieka: rozwój ego, rozwój psychoseksualny, mechanizmy obronne, proces terapeutyczny, technika psychoterapii psychodnamicznej, relacja pacjent – terapeuta.

PRAKTYKA (80 godzin)
Warsztaty

Poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w diagnozowaniu i rozpoznawaniu podstawowych zjawisk i mechanizmów obronnych w psychoterapii indywidualnej, prowadzeniu wywiadu, kwalifikacji do leczenia psychodynamicznego, psychoterapii indywidulanej

SUPERWIZJA (80 godzin)

 Superwizja grupowa – prezentacja, omawianie i analiza pracy psychoterapeutycznej prowadzonej przez uczestników szkolenia z rodzinami i pacjentami indywidualnymi, monitorowanie procesu zmiany, analiza oporu, procesów związanych z rozpoczynaniem i kończeniem psychoterapii

TERMINY ZAJĘĆ

Grupa III A

wrzesień 3-4 2022

październik 7-8 2022

listopad 4-5 2022

grudzień 2-3 2022


styczeń 13-14 2023

luty 3-4 2023

marzec 3-4 2023

31 marca - 1 kwiecień 2023

maj 5-6 2023

czerwiec 2-3 2023

Grupa III B

wrzesień 4-5 2022

październik 8-9 2022

listopad 5-6 2022

grudzień 3-4 2022


styczeń 14-15 2023

luty 4-5 2023

marzec 4-5 2023

kwiecień 1-2 2023

maj 6-7 2023

czerwiec 3-4 2023

KOSZT KURSU

10 x 490 zł = 4900 zł

Wpłat proszę dokonywać na 3 dni przed każdymi zajęciami na konto OPS.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Adres:

Siedziba: 30-047 Kraków
Adres do korespondencji: 31-138 Kraków
(10:00-18:30)
(9:00-17:00)
Cart

Brak produktów w koszyku.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping