w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Rekrutacja na I rok 4-letniego kursu psychoterapii

na rok szkoleniowy 2021/22 nie będzie prowadzona.


Warunki przyjęcia na 4-letni kurs psychoterapii są następujące:

  • wyższe wykształcenie magisterskie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, w uzasadnionych przypadkach inne
  • zatrudnienie w miejscu pracy umożliwiającym stosowanie nabywanej na kursie wiedzy (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie, szpitale i oddziały psychiatryczne medyczne, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie etc.)
  • wypełnienie i przesłanie ze strony internetowej Ankiety zgłoszeniowej
    Zgłoszenie na 4-letni kurs psychoterapii 2020/21:
    do pobrania formularz ankiety zgłoszeniowej:  PDFDOC
  • zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2020 roku
  • do końca maja 2020, osoby które nadesłały zgłoszenia, zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji,
  • potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie rozpoczynającym się we wrześniu 2020, jest wpłata zaliczki na konto OPS

Zgłoszenia na szkolenia krótkoterminowe:

Szkolenia krótkoterminowe są realizowane okresowo w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Mogą być także realizowane na zamówienie konkretnych zespołów terapeutycznych, rad pedagogicznych, zespołów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej.

Na szkolenia krótkoterminowe realizowane w Ośrodku przyjmujemy także studentów powyżej III roku studiów, którzy chcą poszerzyć swoje praktyczne umiejętności.

Zgłoszenie z adnotacją tytułu wybranego szkolenia krótkoterminowego do pobrania formularz:  PDFDOC

Na dodatkowe pytania odpowiemy:

e-mail:
list@terapiarodzin-krakow.pl

adres do korespondencji: 
Ośrodek Psychoterapii Systemowej
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków

nr konta:
Ośrodek Psychoterapii Systemowej
51 1500 1142 1211 40 05 2402 0000
Santander Bank Kraków, ul. Stradom