w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

ZESPÓŁ PROWADZACY 4-letni KURS PSYCHOTERAPII

mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk - psycholog, certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy, dyrektor Ośrodka Psychoterapii Systemowej, kierownik programu szkoleniowego, etatowy pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii w latach 1991-2012, staż pracy 36 lat. 
[email: list@terapiarodzin-krakow.pl]

mgr Anna Turczyńska - psycholog kliniczny, certyfikaty superwizora i psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, emerytowany pracownik Oddziału Dziennego przy ZOZ dla Szkół Wyższych (32 lata pracy), gabinet prywatny, ogólny staż pracy 43 lata. [tel. 505 152 800]

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz - psycholog kliniczny, certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ, prowadzi ścieżkę specjalizacyjną, etatowy pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium UJ w latach 1994-2001 - aktualnie stała współpraca, staż pracy 29 lat.
[email: upopoczy@cyf-kr.edu.pl]  [tel. 605 448 951]  

mgr Roman Kwiatkowski - socjolog, certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat analityka grupowego Instytutu Psychoanalizy w Heidelbergu, emerytowany pracownik Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii CM UJ, staż pracy 38 lat.
[email: rooon@poczta.onet.pl]

mgr Ilona Kołbik - psycholog kliniczny, certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, emerytowany pracownik Zakładu Terapii Rodzin kliniki Psychiatrii Collegium Medium UJ, staż pracy 43 lata.
[email: ilonak4@poczta.onet.pl] [tel. 12 424 87 50]

mgr Lucyna Drożdżowicz – psycholog kliniczny, certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, emerytowany pracownik Zakładu Terapii Rodzin kliniki Psychiatrii Collegium Medium UJ, staż pracy 43 lata.

lek. med. Karolina Grządziel – psychiatra, specjalizacja psychiatria ogólna, w trakcie specjalizacji z psychiatrii wieku rozwojowego, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieżowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, od 9 lat związana z Kliniką Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Collegiom Midicum UJ

mgr Ryszard Chłopek – psycholog, polonista, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, aplikant superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kierownik Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach, staż pracy 14 lat.
(www.psychoterapia.gliwice.pl). [email: ryszard.chlopek@wp.pl] [tel. 603-231-590]

mgr Ireneusz Czachura - psycholog, ukończony 4-letni rekomendowany przez PTP kurs psychoterapii, etatowy pracownik Zespołu Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, staż pracy lat 19 lat.
[email: iczach@o2.pl] [tel. 607 116 356]

mgr Agnieszka Schab - psycholog, ukończony 4-letni rekomendowany przez PTP kurs psychoterapii. Pracowała w publicznych oraz prywatnych poradniach psychologicznych; aktualnie w prywatnym gabinecie psychologicznym. Zajmuje się głównie terapią rodzin i par, ale także terapią indywidualną dzieci i dorosłych; obszarem jej dodatkowych zainteresowań są małe dzieci i ich młodzi rodzice, którzy poszukują swojego modelu dobrego rodzicielstwa.
W zakresie tej tematyki prowadzi także warsztaty dla rodziców oraz coaching rodzicielski. Staż pracy 20 lat.
[email: agnieszka.schab@op.pl]  [tel. 602 524 109]

mgr Anna Bogatyńska-Kucharska - specjalista psychologii klinicznej (w zakresie zaburzeń psychicznych u dorosłych) oraz mgr filozofii, certyfikowana psychoterapeutka oraz aplikantka - superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 18 lat praktyki psychologicznej (psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, dydaktyka). [tel.: 518 556 580] [email: anna.bogatynska@terapia-psychologiczna.pl]

dr Piotr Passowicz, psycholog, doktorat z zakresu psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta indywidualny i szkoleniowy analityk grupowy, superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", przy afiliacji z European Group Analytic Training Institutions Network, nauczyciel akademicki w IPS UJ, pracuje z grupami od 1997 roku. Kontakt [tel. 505 480 852]

Prowadząca szkolenie behawioralno-poznawcze:

dr Mirosława Jawor - psycholog kliniczny, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, etatowy pracownik Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Oddział Dzienny Chorób Afektywnych, staż pracy 29 lat.
[email: mirajawor@op.pl]  [tel. 12 431 16 30]

Prowadzący szkolenie w psychoterapii Gestalt:

www.gestalt-iipg.ceti.pl

mgr Dorota Węgrzyn - certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, EAP, EAGT, trener i psychoterapeuta IIPG, superwizor Gestalt, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Andrzej Wroński - mgr psychologii klinicznej i pedagogiki społecznej, certyfikowany psychoterapeuta EAP, EAGT, trener treningu psychologicznego i coach IIPG, superwizor Gestalt.

Psychoterapia indywidualna i rodzin:

mgr Marta Piwowarczyk-Świgoń - psycholog, ukończony całościowy kurs psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ przygotowujący douzyskania certyfikatu psychoterapeuty, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, staż pracy 7 lat. Prowadzi indywidualną psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży oraz terapię rodzin.Psychoterapia możliwa również w języku angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

[email: marta.pik@gmail.com]  [tel. 508 097 894]

mgr Marta Belka-Szmit - psycholog, ukończony 4-letni rekomendowany przez PTP kurs psychoterapii. Pracuje w publicznej i prywatnej poradni psychologicznej, a także w prywatnym gabinecie psychoterapii. Zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapią par, prowadzi także konsultacje rodzinne i rodzicielskie. Staż pracy 13 lat.

[email: marta.belka.szmit@gmail.com]  [tel. 530 973 333]

mgr Agnieszka Kopeć – psycholożka, ukończony 4-letni kurs psychoterapii rekomendowany przez PTP. Pracuje w publicznej poradni zdrowia psychicznego oraz prowadzi prywatną praktykę. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Prowadzi również psychoterapię par i konsultacje dla rodziców. Staż pracy w psychoterapii: 8 lat.

[email: agnieszka.kopec.psychoterapia@gmail.com] [tel. 601 876 234]