w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Ośrodek Psychoterapii Systemowej prowadzi działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną od 1996 roku.

4-LETNI KURS PSYCHOTERAPII jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne www.ptp.org.pl

w latach 2004-2019 ośrodek funkcjonował jako niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego wpisana do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04.

Zespół tworzą wykwalifikowani psychoterapeuci pracujący w oparciu o teorię systemowej pracy z rodziną oraz teorię psychodynamiczną; psychoterapeuci pracują na co dzień w prywatnej praktyce w Ośrodku Psychoterapii Systemowej, w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Krakowskim Ośrodku Terapii (specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Szkolenia przygotowane są z myślą o psychologach, pedagogach, lekarzach oraz innych osobach pracujących z dziećmi, młodzieżą dorosłymi i ich rodzinami, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego.

Siłą naszych szkoleń jest doświadczenie praktyczne zespołu szkoleniowego przekazywane podczas wielogodzinnej pracy warsztatowej prowadzonej w oparciu o nagrania DVD sesji rodzinnych, a także analizę konkretnych przypadków wnoszonych do superwizji przez uczestników szkoleń.

Cele:

  • tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych psychologom, pedagogom, lekarzom pracującym w oparciu o kontakt emocjonalny z ludźmi,
  • udzielanie profesjonalnego wsparcia w postaci superwizji osobom zajmującym się psychoterapią
  • popularyzacja wiedzy psychoterapeutycznej wśród psychoterapeutów,
  • popularyzacja wiedzy psychologicznej wśród psychologów, pedagogów, kadry oświatowej i nauczycieli,
  • pomoc dzieciom młodzieży i ich rodzinom w kryzysach rozwojowych, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych

Formy działalności:

Prowadzenie długo- i krótkoterminowych podyplomowych form doskonalenia zawodowego poszerzających specjalistyczną wiedzę psychologiczną z zakresu systemowej terapii rodzin,

Prowadzenie długo- i krótkoterminowych form doskonalenia zawodowego poszerzających specjalistyczną wiedzę psychologiczną z zakresu psychoterapii psychodynamicznej,

Prowadzenie superwizji psychoterapii i konsultacji dla profesjonalistów zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

Prowadzenie krótkich form psychoedukacyjnych dla nauczycieli, rad pedagogicznych i innych zespołów z zakresu komunikacji, profilaktyki patologii społecznej,

Prowadzenie psychoterapii rodzinnej, małżeńskiej, indywidualnej dorosłych, młodzieży i dzieci.