w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

III rok

Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. I

100 godz.

2500 zł

IV rok

Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. II

100 godz.

2500 zł

Łacznie

200 godz.

5000 zł

 

Cele:

  • pogłębienie wglądu we własne emocje i analiza swojego kontaktu z drugą osobą i grupą
  • praca w grupie analitycznej ma umożliwić efektywniejszą i bardziej komfortową pracę z pacjentem
  • udział w pracy grupy i prześledzenie dynamiki małej grupy.

Podstawowe zasady pracy w grupie

Teoretyczna podstawa szkolenia to zasady analizy grupowej S.H.Foulkesa.

Praca w grupie polega na swobodnie płynącej dyskusji, można i należy dzielić się wszystkimi nasuwającymi się myślami, czy emocjami.

W czasie sesji nie należy palić, pić, jeść, wychodzić z sali itp. Sprzyja to koncentracji i wzięciu odpowiedzialności za własne procesy i przeżycia emocjonalne.

Sesje grupowe trwają półtorej godziny. Na jeden blok zajęć /dzień/ składa się pięć sesji. Regularna obecność ma podstawowe znaczenie zarówno dla postępów każdego uczestnika z osobna jak i dla grupy.

Dopuszczalne jest opuszczenie najwyżej jednego bloku w ciągu roku, w przypadku sytuacji losowej uniemożliwiającej obecność na sesji należy jak najszybciej powiadomić o tym telefonicznie prowadzącego.

Nieobecność, nawet zgłoszona wcześniej nie zwalnia z opłaty. 

Grupa prowadzona jest przez certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego także z certyfikatem analityka grupowego Instytutu Psychoanalizy w Heidelbergu.

 

Terminy zajęć:

Cz. II - grupy IV roku kontynuujące

Grupa IV A

2021

wrzesień 3

październik 1

listopad 5

grudzień 3

2022

styczeń 14

luty 4

marzec 4

kwiecień 1

maj 6

czerwiec 3

 

Cz. I – grupy III roku rozpoczynające cykl

Grupa III A

Grupa III B

2021

2021

wrzesień 11

wrzesień 10

październik 9

październik 8

listopad 13

listopad 12

grudzień 11

grudzień 10

2022

2022

styczeń 8

styczeń 7

luty 12

luty 11

marzec 12

marzec 11

kwiecień 9

kwiecień 8

maj 14

maj 13

czerwiec 11

czerwiec 10

 

 

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Koszt zajęć: 20 x 250 zł = 5000 zł
Kwota 250 zł płatna na każdym spotkaniu.