w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

III rok

Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii

30 godz.

730 zł
(w tym 168,47 VAT)

 

 

 

 

 

III rok kursu psychoterapii

Cele:

 • zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami psychoterapii poznawczej, możliwościami jej stosowania i praktycznymi sposobami wykorzystania.

Teoria( 10 h):

Wykłady – 10 godz.:

 1. Podstawy teoretyczne psychoterapii poznawczej.

 2. Miejsce psychoterapii poznawczej w praktyce klinicznej.

 3. Konceptualizacja poznawcza.

 4. Psychoterapia poznawcza zaburzeń nastroju.

 5. Psychoterapia poznawcza zaburzeń lękowych.

 6. Psychoterapia poznawcza zaburzeń osobowości.

 7. Psychoterapia poznawcza w innych zaburzeniach.

 8. Psychoterapia poznawcza zaburzeń małżeńskich.

 9. Struktura sesji terapeutycznych.

Praktyka (20 h):

Warsztaty – 20 godz.:

 1. Techniki poznawcze i behawioralne.

 2. Rozpoznawanie automatycznych myśli.

 3. Weryfikowanie automatycznych myśli.

 4. Rozpoznawanie i zmiana dysfunkcjonalnych przekonań.

 5. Wykorzystanie zadań domowych.

 6. Techniki prewencyjne.

 7. Trudności w przebiegu terapii.

Terminy zajęć:

Grupa III A

9 stycznia; 13 lutego ; 13 marca 2022

Grupa III B

10 kwietnia; 15 maja; 12 czerwca 2022

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Koszt szkolenia: 730 zł
wpłata na konto OPS na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia