w latach 2004-2019

wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Lenartowicza 13/6
31-138 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Chopina 13/1 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

III rok

Podejście egzystencjalne – psychoterapia Gestalt

30 godz.

730 zł
(w tym 168,47 VAT)

 

 

 

 

 

 

III rok kursu psychoterapii

Cele:

 • zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi podstawami psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, możliwościami jej stosowania i praktycznymi sposobami wykorzystania.

Teoria (10 h):

Teoretyczne podstawy terapii Gestalt

 • Psychoterapia humanistyczno – egzystencjalna: szkoły psychoterapii.
 • Źródła i korzenie terapii Gestalt.
 • Humanistyczna koncepcja człowieka.
 • Zasady określające terapię Gestalt.

Świadomość jako rdzeń teorii i praktyki Gestalt

 • Cele psychoterapii – samoświadomość i odpowiedzialność jako główny cel psychoterapii Gestalt.
 • Cechy i sfery świadomości.
 • Praca z aktualną świadomością jako metoda psychoterapii.

Praca w dialogu – relacja terapeutyczna w podejściu Gestalt

 • Relacja Ja – Ty, Ja – to ( M. Buber ).
 • Elementy dialogu Ja – Ty .
 • Dialog jako podstawowe narzędzie terapeutyczne.

Pojęcie figury i tła

 • Zaspokajanie potrzeb: model cyklu doświadczenia i kontaktu.
 • Pojęcie zdrowia w terapii.
 • Koncepcja zaburzeń w ujęciu Gestalt.

Fenomenologiczna metoda badania

 • Cechy postawy psychoterapeutycznej.
 • Obserwacja fenomenologiczna.
 • Narzędzia terapeutyczne – aktywne eksperymentowanie.

Stosowanie psychoterapii Gestalt

 • Szkolenie i rozwój terapeuty Gestalt
 • Podsumowanie szkolenia

Praktyka (20 h):

Warsztaty poświęcone analizie własnych przeżyć i emocji tu i teraz, koncentracji na relacji i dialogu Ja-Ty

Terminy zajęć:

Grupa III B:
Termin:

Grupa III A:
Termin:

Koszt szkolenia: 730 zł
wpłata na konto OPS na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Chopina 13/1, Kraków

Literatura:

CHUV., Psychoterapia Gestalt. Wykład podstawowy. Wydawnictwo Kanon, Łódź 1994

CLARKSONP., MACKEWENJ., Twórcy psychoterapii. Fritz Perls. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008

GINGERS., Gestalt – sztuka kontaktu. Agencja Wydawnicza J. Santorski, Warszawa 2004

GINGERS., Ku gestaltowskiej superwizji relacji terapeutycznej. Gestalt, 1999 nr 4

HOUSTONG., Gestalt. Terapia krótkoterminowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

KEPNERJ. I., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Wydawnictwo Pusty Obłok,

Warszawa 1991

LEVITSKYA., Zasady i techniki terapii Gestalt. Nowiny psychologiczne, 1983 nr 6-7

MARCUSE. H., Terapia Gestalt - przekraczanie granic. Gestalt, 1996 nr 1/2

MELLIBRUDAJ., Terapia Gestalt.[w:] Materiały do nauczania psychologii. Seria IV, t.5, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967

NARANJOC., Gestalt po Fritzu. Gestalt, 1996 nr 3/4 (23/24)

PASSONSW. R., Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. Polskie Towarzystwo

Psychologiczne, Warszawa 1985

PIERZCHAŁAJ., Nie posiadam własnego fotela" (I) i (II) Kontakt. Gestalt, 1997 nr 2,3,4,5,6 i 1998 nr 1, 3, 4, 5, 6

ROBINEJ. M., Kontakt - doświadczenie elementarne. Gestalt, 1994 nr 14

ROBINEJ.-M., Teoria i praktyka grupy. Teoria i praktyka terapii Gestalt. Gestalt, 1999 nr 2

SCHOENS., JA-TY i przeniesienie, Gestalt, 1994 nr 15

SILLSCh., FISHS., LAPWORTHP., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1999

TANALSKAA., Relacja Ja-Ty w terapii Gestalt. Nowe zjawiska w psychoterapii. Agencja Wydawnicza J. Santorski, Warszawa 1991

QUATTRINIP., Teorie i filozofie w psychoterapii Gestalt. Gestalt, 1994 nr 16

YALOMI., Dar terapii. List do młodego pokolenia terapeutów. Instytut Zdrowia

Psychicznego, Warszawa 2003

YONTEFG. M., Dialog w terapii Gestalt. Rezonans i dialog nr 1, (red.) J. Santorski,

Agencja Wydawnicza J. Santorski, Warszawa

ZINKERJ., Twórczy proces w terapii Gestalt. Agencja Wydawnicza J. Santorski, Warszawa 1991