wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Lenartowicza 13/6 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

III rok

Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. I

100 godz.

2400 zł

IV rok

Treningowa analityczna psychoterapia grupowa cz. II

100 godz.

2400 zł

Łacznie

200 godz.

4800 zł

 

Cele:

  • pogłębienie wglądu we własne emocje i analiza swojego kontaktu z drugą osobą i grupą
  • praca w grupie analitycznej ma umożliwić efektywniejszą i bardziej komfortową pracę z pacjentem
  • udział w pracy grupy i prześledzenie dynamiki małej grupy.

Podstawowe zasady pracy w grupie

Teoretyczna podstawa szkolenia to zasady analizy grupowej S.H.Foulkesa.

Praca w grupie polega na swobodnie płynącej dyskusji, można i należy dzielić się wszystkimi nasuwającymi się myślami, czy emocjami.

W czasie sesji nie należy palić, pić, jeść, wychodzić z sali itp. Sprzyja to koncentracji i wzięciu odpowiedzialności za własne procesy i przeżycia emocjonalne.

Sesje grupowe trwają półtorej godziny. Na jeden blok zajęć /dzień/ składa się pięć sesji. Regularna obecność ma podstawowe znaczenie zarówno dla postępów każdego uczestnika z osobna jak i dla grupy.

Dopuszczalne jest opuszczenie najwyżej jednego bloku w ciągu roku, w przypadku sytuacji losowej uniemożliwiającej obecność na sesji należy jak najszybciej powiadomić o tym telefonicznie prowadzącego.

Nieobecność, nawet zgłoszona wcześniej nie zwalnia z opłaty. 

Grupa prowadzona jest przez certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego także z certyfikatem analityka grupowego Instytutu Psychoanalizy w Heidelbergu.

 

Terminy zajęć:

Cz. II - grupy IV roku kontynuujące

Grupa IV A

Grupa IV B

2018

2018

wrzesień 9

wrzesień 7

październik 7

październik 5

listopad 4

listopad 2

grudzień 2

listopad 30

2019

2019

styczeń 13

styczeń 11

luty 3

luty 1

marzec 3

marzec 1

kwiecień 7

kwiecień 5

maj 12

maj 10

czerwiec 2

maj 31

 

Cz. I – grupy III roku rozpoczynające cykl

Grupa III A

Grupa III B

2018

2018

wrzesień 15

wrzesień 14

październik 20

październik 19

listopad 10

listopad 9

grudzień 8

grudzień 7

2019

2019

styczeń 6

styczeń 4

luty 9

luty 8

marzec 9

marzec 8

marzec 30

marzec 29

maj 18

maj 17

czerwiec 8

czerwiec 7

 

 

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków

Koszt zajęć: 20 x 240 zł = 4800 zł
Kwota 240 zł płatna na każdym spotkaniu.