wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Lenartowicza 13/6 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

Jest to moduł podstawowy 4-letniego kursu psychoterapii

I rok
Postawy systemowej terapii rodzin

240 godzin

5600 zł

II rok
Systemowa terapia rodzin

200 godzin

4700 zł

III rok
Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

100 godzin

2500zł

Łącznie

540 godzin

12 800 zł

I rok kursu psychoterapii

Podstawy systemowej terapii rodzin

Ilość godzin szkoleniowych: 8 spotkań x 30 h = 240 h

Cele:

  • poznanie i opanowanie teorii myślenia systemowego
  • opanowanie umiejętności prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej
  • analiza własnego przekazu transgeneracyjnego

Teoria (50 h):

Wykłady: zastosowanie teorii systemów w terapii rodzin, funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny, założenia teoretyczne pracy terapeutycznej w podejściu strukturalnym, strategicznym, mediolańskim, transgeneracyjnym, zespołu reflektującego, narracyjnym, mity rodzinne, zagadnienia etyczne w psychoterapii.

 test ojciec matka 

Praktyka (130 h):

Warsztaty: zasady przyjęcia zgłoszenia w terapii rodzin, nauka analizy i zastosowania zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z rodziną w oparciu o nagrania DVD, diagnoza funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny, prowadzenie sesji rodzinnej z rodziną symulowaną, podstawy interpretacji rysunku dziecka.

Terapia własna (60 h)

rodzina krakowska min

rodzina krakowska
1914 rok

Trening rozwoju osobistego terapeuty rodzinnego polegający na analizie przekazów transgeneracyjnych uczestników grupy, poznawanie zasad pracy terapeutycznej w podejściu systemowym, w oparciu o genogram rodziny

Terminy zajęć:

Spotkania szkoleniowe odbywają się w piątki, soboty i niedziele

Grupa A

Grupa B

rozpoczęcie szkolenia 28 września 2018

rozpoczęcie szkolenia 28 września 2018

kolejne spotkania:
2018 - wrzesień 28-29-30
2018 - październik 26-27-28
2018 - listopad 23-24-25
2019 - styczeń 25-26-27
2019 - luty 22-23-24
2019 - marzec 22-23-24
2019 - kwiecień 26-27-28
2019 - czerwiec 14-15-16

kolejne spotkania:
2018 - wrzesień 28-29-30
2018 - październik 26-27-28
2018 - listopad 23-24-25
2019 - styczeń 25-26-27
2019 - luty 22-23-24
2019 - marzec 22-23-24
2019 - kwiecień 26-27-28
2019 - czerwiec 14-15-16

Koszt kursu: 5 600 zł
Opłata rozłożona na 4 raty:
Zaliczka (I rata) 500 zł płatna
na konto Ośrodka Psychoterapii Systemowej po zakwalifikowaniu na kurs

Kolejne raty płatne do dnia:

 

Grupa A

Grupa B

II rata: 1 700 zł

do 28 września 2018

do 28 września 2018

III rata: 1 700 zł

do 25 stycznia 2019

do 25 stycznia 2019

IV rata: 1 700 zł

do 26 kwietnia 2019

do 26 kwietnia 2019

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków

II rok kursu psychoterapii

Systemowa terapia rodzin

Ilość godzin szkoleniowych: 10 spotkań x 20 h = 200 h

Cele:

  • doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji terapeutycznych z rodziną
  • pogłębianie wiedzy teoretycznej
  • analiza zjawisk w procesie terapeutycznym

Teoria (50 h)

Seminaria: Diagnoza indywidualna i systemowa w pracy z rodziną, wskazania i przeciwwskazania do różnych rodzajów terapii, systemowa praca z rodziną o różnych rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności
(uzależnienie, zaburzenia jedzenia, PTSD, zaburzenia zachowania, żałoba, konflikty małżeńskie, rozwód w rodzinie, rodzina niepełna, rodzina adopcyjna), teoria psychopatologii ilustrowana nagraniami DVD sesji rodzinnych.

Praktyka (150 h)

Zjawiska występujące w procesie psychoterapii(50 h):Analiza i omawianie procesu terapeutycznego oraz techniki pracy na podstawie kolejnych sesji nagranych na DVD prowadzonych przez terapeutów OPS.
Zajęcia warsztatowo-superwizyjne (100 h) - praca nad techniką prowadzenia sesji rodzinnych, formułowanie hipotez, pytania cyrkularne, zapis sesji z rodziną symulowaną, praca z rodziną symulowaną, budowanie interwencji.

Terminy zajęć:

Grupa A

 

Grupa B

2018

 

2018

wrzesień 21-22

 

wrzesień 21-22

październik 12-13

 

październik 12-13

listopad 16-17

 

listopad 16-17

grudzień 14-15

 

grudzień 14-15

     

2019

 

2019

styczeń 18-19

 

styczeń 18-19

luty 15-16

 

luty 15-16

marzec 15-16

 

marzec 15-16

kwiecień 12-13

 

kwiecień 12-13

maj 24-25

 

maj 24-25

czerwiec 21-22

 

czerwiec 21-22

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków

Koszt kursu: 10 x 470 zł = 4 700 zł
Kwota 470 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

III rok kursu psychoterapii

Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami

Ilość godzin szkoleniowych: 10 x 10 h = 100 h

Cele:

  • ugruntowywanie, pogłębianie i poszerzanie teoretycznej i praktycznej wiedzy psychoterapeutycznej zdobytej na dwóch pierwszych latach
  • wspieranie i superwizowanie samodzielnej pracy terapeutycznej uczestników kursu psychoterapii

Teoria (20h)

Wykłady i seminaria : Relacja pacjenci/rodzina a psychoterapeuta w ujęciu systemowym i psychodynamicznym.

Praktyka (80 h):

Superwizja grupowa (80 h): prezentacja, omawianie i analiza pracy własnej uczestników szkolenia z rodzinami, monitorowanie procesu zmiany, nauka zasad sporządzania opisu przypadku

Terminy zajęć:

Grupa A

 

Grupa B

2018

 

2018

wrzesień 14

 

wrzesień 15

 

listopad 9

 

listopad 10

grudzień 7

 

grudzień 8

     

2019

 

2019

styczeń 4

 

styczeń 6

luty 8

 

luty 9

marzec 8

 

marzec 9

marzec 29

 

marzec 30

maj 17

 

maj 18

czerwiec 7

 

czerwiec 8

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków

Koszt kursu: 10 x 250 zł = 2500 zł
Kwota 250 zł płatna na konto OPS na trzy dni przed zajęciami.

MODUŁ SYSTEMOWY kończy się przedstawieniem pracy zaliczeniowej.
Praca zaliczeniowa 3-letniego modułu systemowego powinna zawierać :

a/ przyjęcie zgłoszenia

b/ diagnozę sytuacji funkcjonalności/ dysfunkcjonalności rodziny

c/ hipotezy przed pierwszą sesją rodzinną

d/ zapisu pierwszej sesji rodzinnej prowadzonej samodzielnie przez uczestnika kursu

e/ hipotezy po pierwszym spotkaniu

f/ proponowaną strategia pracy z rodziną

Uczestnicy kursu po zakończeniu każdego roku otrzymują zaświadczenie wg wzoru Ośrodka Psychoterapii Systemowej, a po ukończeniu 3-letniego kursu z zakresu systemowej terapii rodzin i przedstawieniu pracy zaliczeniowej zaświadczenie uprawniające do prowadzenia konsultacji rodzinnych w paradygmacie systemowej terapii rodzin.