wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Lenartowicza 13/6 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

III rok

Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii

30 godz.

650 zł

 

 

 

 

 

III rok kursu psychoterapii

Cele:

 • zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami psychoterapii poznawczej, możliwościami jej stosowania i praktycznymi sposobami wykorzystania.

Teoria( 10 h):

Wykłady – 10 godz.:

 1. Podstawy teoretyczne psychoterapii poznawczej.

 2. Miejsce psychoterapii poznawczej w praktyce klinicznej.

 3. Konceptualizacja poznawcza.

 4. Psychoterapia poznawcza zaburzeń nastroju.

 5. Psychoterapia poznawcza zaburzeń lękowych.

 6. Psychoterapia poznawcza zaburzeń osobowości.

 7. Psychoterapia poznawcza w innych zaburzeniach.

 8. Psychoterapia poznawcza zaburzeń małżeńskich.

 9. Struktura sesji terapeutycznych.

Praktyka (20 h):

Warsztaty – 20 godz.:

 1. Techniki poznawcze i behawioralne.

 2. Rozpoznawanie automatycznych myśli.

 3. Weryfikowanie automatycznych myśli.

 4. Rozpoznawanie i zmiana dysfunkcjonalnych przekonań.

 5. Wykorzystanie zadań domowych.

 6. Techniki prewencyjne.

 7. Trudności w przebiegu terapii.

Terminy zajęć:

Grupa III A

5 stycznia; 10 lutego ; 10 marca 2019

Grupa III B

31 marca; 19 maja; 9 czerwca 2019

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków

Koszt szkolenia: 650 zł
wpłata na konto OPS na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia