wpisany pod nr ew.: 4/2004 KPZ.II-013/24/04. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Adres
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
Miejsce szkoleń
ul. Lenartowicza 13/6 Kraków
Telefon
0 509 494 793
(12) 654 56 78

IV rok

„Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii”

 

200 godz.

 

3900 zł

 

 

 

 

 

IV rok kursu psychoterapii

Ilość godzin szkoleniowych 10 x 20h = 200h

Cele:

 • zapoznanie uczestników kursu w sposób uporządkowany i systematyczny z bazowymi zasadami myślenia psychodynamicznego oraz podstawowymi zasadami pracy terapeutycznej z pacjentami indywidualnymi w oparciu o teorię psychodynapiczną
 • doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia sesjii psychoterapii indywidualnej

Teoria (40h)

Wykłady - 40 h.

20 godz. - "Podstawy psychopatologii w ujęciu psychodynamicznym"

Tematyka wykładów:

 1. Podstawowe pojęcia (id-ego-superego, self, obiekt, neurozy-psychozy- zaburzenia osobowości,...)

 2. Od najtrudniejszego dostępu do najłatwiejszego dostęp w pracy psychoterapeutycznej (od psychoz, narcyzmu, psychopatii przez pedofilię, zaburzenia organiczne ,zaburzenia osobowości do neurwicurozy)

 3. Schizofrenia.

 4. Zaburzenia nastroju.

 5. Zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne.

 6. Zaburzenia jedzenia, uzależnienia, zaburzenia seksualne.

 7. Osobowość paranoidalna/schizoidalna/schizotypowa.

 8. Osobowość borderline..

 9. Osobowość histeryczna/histrioniczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, osobowość unikająca, osobowość zależna.

 10. Osobowość narcystyczna, osobowość antysocjalna

20 godz. - Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju człowieka: rozwój ego, rozwój psychoseksualny, mechanizmy obronne, proces terapeutyczny, technika psychoterapii psychodnamicznej, relacja pacjent - terapeuta.

Praktyka (80h)

Warsztaty

Poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w diagnozowaniu i rozpoznawaniu podstawowych zjawisk i mechanizmów obronnych w psychoterapii indywidualnej, prowadzeniu wywiadu, kwalifikacji do leczenia psychodynamicznego, psychoterapii indywidulanej

Superwizja (80h)

Superwizja grupowa – prezentacja, omawianie i analiza pracy psychoterapeutycznej prowadzonej przez uczestników szkolenia z rodzinami i pacjentami indywidualnymi, monitorowanie procesu zmiany, analiza oporu, procesów związanych z rozpoczynaniem i kończeniem psychoterapii

Terminy zajęć:

 

Grupa A

 

Grupa B

2018

 

2018

wrzesień 7-8

 

wrzesień 8-9

październik 5-6

 

październik 6-7

listopad 2-3

 

listopad 3-4

listopad 30 - grudzień 1

 

grudzień 1-2

 

 

 

2019

 

2019

styczeń 11-12

 

styczeń 12-13

luty 1-2

 

luty 2-3

marzec 1-2

 

marzec 2-3

kwiecień 5-6

 

kwiecień 6-7

maj 10-11

 

maj 11-12

maj 31 - czerwiec 1

 

czerwiec 1-2

 

Koszt zajęć: 10 x 390 zł = 3900 zł

Wpłat proszę dokonywać na 3 dni przed każdymi zajęciami na konto OPS.

Miejsce zajęć:
Grupa A i B: ul. Lenartowicza 13/6, Kraków